Motivo

Print Friendly

MOTIVO 2.251 – temeljita osnova

MOTIVO 2.251 pruža izvrsnu osnovu za ugradnju sjedala s posebnom prilagodbom. Takav temelj osigurava optimalne položaje sjedala i naslona s nagibima do 30 °, odnosno 35°. Na MOTIVO 2.251 moguće je kvalitetno nadograditi posebno prilagođeno sjedalo i naslon sa svim dijelovima koji su potrebni za idealno pozicioniranje u kolicima. Temeljita osnova!
MotivoSU_2251-300dpi