Format

Print Friendly

FORMAT – model od formata

Ovaj model je osnovni model segmenta laganih invalidskih kolica i kvalitetna je alternativa kao kolica za ponovnu uporabu. Moguće su mnoge tehničke varijante radi kompatibilnosti s modelima Eurochair linije i to kod bočnih stranica, oslonaca nogu, sjedala, naslona, potisnih kočnica i bubanj kočnica.
Model od formata!
format3940-Format-HR-2015-tehničke-karakteristike.jpg
gumbi-16

gumb-jamstva.png