MotivoSU_2251-thumb

Motivo

MOTIVO 2.251 – temeljita osnova

MOTIVO 2.251 pruža izvrsnu osnovu za ugradnju sjedala s posebnom prilagodbom. Takav temelj osigurava optimalne položaje sjedala i naslona s nagibima do 30 °, odnosno 35°.
(samo doznaka)

→ Pogledaj stranicu