Budget

Print Friendly

BUDGET – kompatibilna s EUROCHAIR modelima

Povoljna standardna invalidska kolica koja su opremljena sljedećim EUROCHAIR dijelovima…
(samo doznaka)

• bočnim stranicama
• osloncima nogu
• sjedalom i naslonom
• potisnim i bubanj kočnicama

format500-500


9050-Budget-HR-2015-tehničke-karakteristike.jpg